MENTORIA

SUPORT, ORIENTACIÓ I TRÀMITS

Iniciativa destinada a oferir suport, orientació i assistència a persones que requereixen suport en diversos aspectes de la vida quotidiana.

Àrees d'enfocament i serveis

Empoderament i mentoria personal

A través de sessions individuals i personalitzades, busquem empoderar cada persona mitjançant l'intercanvi d'experiències, coneixements i definició de metes.

Tràmits i gestions

Facilitem l'acompanyament i l'assessoria per fer tràmits administratius i gestions relacionades amb entitats governamentals o organitzacions pertinents, alleujant la càrrega i proporcionant orientació en els processos.

Coordinació social

Treballem en coordinació amb serveis socials, altres entitats i projectes, tot identificant i facilitant l'accés a programes, ajuts i serveis per millorar la qualitat de vida de la persona acompanyada.

Orientació i assessorament personal

Brindem orientació integral en aspectes personals, emocionals i socials, oferint eines per afrontar situacions difícils.

Borsa de treball

Proporcionem una xarxa de treball que permet contactar amb professionals qualificats que ofereixen serveis d'assistència i cura.