SENSIBILITZACIÓ, INVESTIGACIÓ I ESTUDI

Difusió del coneixement i conscienciació social.

Difonem la cultura del bon tracte cap a la gent gran i erradiquem l'edatisme basant-nos en el coneixement ben fonamentat.

Com ho aconseguim?

Estudis, guies i bones pràctiques

Col·laborem en el desenvolupament de recerques, elaboració de guies informatives i en la promoció de pràctiques en diferents contextos i àrees.

Formacions

Oferim espais i oportunitats d´aprenentatge on s´adquireixen noves habilitats i coneixements pràctics per fomentar el desenvolupament professional i personal de les persones participants.

Altaveu de la solitud no desitjada

Conjuntament amb la gent gran, conscienciem sobre l'impacte que genera la soledat no desitjada a la societat, denunciem situacions i donem respostes enfocades a pal·liar aquesta situació i defensar els drets de la gent gran.

Promoció del voluntariat

A través de l'experiència del voluntariat, mostrem la importància i els beneficis que genera aquest compromís a la societat. Cerquem incentivar la participació activa i compromesa d'altres persones amb històries reals i inspiradores.