SERVEI D'ACOMPANYAMENT

SUPORT AFECTIU I INTEGRACIÓ SOCIAL

A través de l'equip de voluntariat format es proporciona suport emocional.

Creem enllaços de confiança permetent una atenció més integral.

Activitats que abordem

El servei d'acompanyament s'enfoca a pal·liar la soledat mitjançant suport directe per generar relacions significatives.

Seguiment telefònic

Trucades regulars que faciliten la companyia i la creació d'enllaços significatius.

Acompanyament personal i individual

Visita presencial i trobades enfocades a donar resposta a les preferències i necessitats de companyia i suport emocional.

Acompanyament al final de vida

Voluntariat especialitzat en l'assistència i el suport en els darrers moments.

Participació social i comunitària

Foment de la integració en activitats grupals i comunitàries per promoure un sentit de pertinença a la comunitat i crear vincles més amplis.

Acompanyament a visites mèdiques

Assistència i suport físic, emocional i de gestió durant les cites i intervencions mèdiques.