SUPORT I PERMANÈNCIA A LA LLAR

Atenció a la persona a casa seva, suport a la mobilitat i a les necessitats bàsiques.

Oferim una sèrie de serveis centrats en la persona i el seu entorn, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i permanència al seu domicili.

Serveis que oferim

Estructurem una sèrie de suports bàsics en coordinació amb les administracions.

• Psicologia

• Fisioteràpia

• Podologia

• Perruqueria

• Servei de cures a domicili

• Servei de neteja

• Arranjaments de bricolatge i domèstics

• Préstec de material ortopèdic

• Servei d'ajuda d'aliments bàsics