Transparència

A Avismón sempre hem estat transparents en les nostres actuacions.
A continuació, presentem de manera detallada i accessible la informació que dona suport al nostre treball, amb l'objectiu de proporcionar una visió transparent i completa de les nostres accions, resultats i gestions com a Fundació.

Cultura fundacional

La Fundació

La Fundació Avismón, regida per un patronat compromès amb l'acció social, un equip de professionals especialitzades i un nombrós equip de persones voluntàries, ens dediquem des de fa més de 25 anys a pal·liar la solitud no desitjada de la gent gran.

Som persones que defensem i lluitem pels drets de la gent gran. Escoltem activament les vostres necessitats, interessos i desitjos per donar resposta i millorar la seva qualitat de vida.

Mantenim l´essència que ha marcat el nostre creixement, un entorn proper i familiar amb atenció personalitzada. No obstant això, ens esforcem contínuament per millorar, aspirant a ser referents en el tracte digne cap a la gent gran.

Creiem en la defensa i la promoció dels drets de les persones adultes com a membres actius de la vida social, econòmica i cultural.

Missió

Promoure el benestar, la integració social, la millora de la qualitat de vida i la protecció dels drets fonamentals de les persones majors.
Pal·liar la soledat de la gent gran i el risc dexclusió social.
Impulsar el voluntariat com a agent transformador, en especial atenció, a la participació social i comunitària protagonitzada per la gent gran voluntària.

Visió

Volem un món de persones grans acompanyades, empoderades i actives a la vida social, econòmica i cultural.
Volem una societat que proporcioni a la gent gran les cures que requereixi respectant sempre la seva autonomia.

Valors

Respecte
Solidaritat
Altruisme
Innovació
Transparència
Participació

Estructura organitzativa

Organigrama

El Patronat

Trobareu la composició del nostre Patronat actual al document adjunt de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, de 6 de maig de 2021:

Patró Càrrec
Jordi Farré Regué
President
Antoni Massagué Solé
Vicepresident
Àngel Rubio i Viver
Secretari
Josep Caba i Gusi
Vicesecretari
Magdalena Blasco Legaz
Vocal
Antoni Comellas Carrera
Vocal
Ignasi Gomà i Segur
Vocal Fundació Privada Matias Gomà Serra Representant
Josep Maria López i Fumat
Vocal
Antoni Vallverdú i Avellí
Vocal
Carles Velasco i González
Vocal

Memòria d'activitats

Memòria d'activitats

Des dels nostres inicis i al final de cada any, presentem una anàlisi concisa i detallada de les accions dutes a terme durant aquest període. Cada iniciativa reflecteix el nostre compromís i l'impacte positiu que genera la nostra tasca a la comunitat.